אחיהוד מושב עובדים של ההתיישבות העובדת מתנועת המושבים ד.נ משגב מיקוד : 20145 טלפון : 049962425
פעילות דתית ן הלכה  

 

דין תפילת נדבה

קז.המסופק אם התפלל ודין תפילת נדבה (ובו ד' סעיפים)

 

 

א. אם הוא מסופק אם התפלל - חוזר ומתפלל, ואינו צריך לחדש שום דבר. אבל אם בריא לו שהתפלל - אינו חוזר ומתפלל בלא חידוש. ועל ידי חידוש חוזר ומתפלל בנדבה כל הפעמים שירצה חוץ מתפילת מוסף, שאין מתפללין אותה בנדבה. ובשבת ויום טוב אינו מתפלל תפילת נדבה כלל. ואם התחיל להתפלל על דעת שלא התפלל ונזכר שכבר התפלל - פוסק אפילו באמצע ברכה, אפילו יכול לחדש בה דבר.

 

 

 

הלכות תפילת עמידה

 

 

א. אם הוא מסופק אם התפלל - חוזר ומתפלל, ואינו צריך לחדש שום דבר. אבל אם בריא לו שהתפלל - אינו חוזר ומתפלל בלא חידוש. ועל ידי חידוש חוזר ומתפלל בנדבה כל הפעמים שירצה חוץ מתפילת מוסף, שאין מתפללין אותה בנדבה. ובשבת ויום טוב אינו מתפלל תפילת נדבה כלל. ואם התחיל להתפלל על דעת שלא התפלל ונזכר שכבר התפלל - פוסק אפילו באמצע ברכה, אפילו יכול לחדש בה דבר.

ב. חידוש זה שאמרנו - הוא שיחדש דבר בכל ברכה מה- 'אמצעיות' מעין הברכה. ואם חידש אפילו בברכה אחת - דיו להודיע שהיא נדבה ולא חובה.

הגה:
ויש אומרים: דלא מיקרי חידוש אלא אם נתחדש אצלו דבר שלא היה צריך אליו קודם לכן.

ג. אין ציבור מתפללין תפילת נדבה כלל.

ד. הרוצה להתפלל תפילת נדבה - צריך שיהא מכיר את עצמו זריז וזהיר ואמיד בדעתו שיוכל לכוין בתפילתו מראש ועד סוף. אבל אם אינו יכול לכוין יפה, קרינן ביה: ''למה לי רוב זבחיכם''? (ישעיה א. יא.) והלואי שיוכל לכוין בשלוש תפילות הקבועות ליום.

באורים
א.לחדש דבר-הבעה וניסוח חפשי עצמי של בקשות -כמו הבנת דברי תורה, בריאות ופרנסה - מול תפילות ''קבע - כיום כן אתמול, כן מחר'' (מסכת ברכות כט.ב. רש''י בקטע ''לחדש בה דבר''). ברי לו - ברור לו.
ב.אמצעיות- שלוש עשרה הברכות באמצע תפילת עמידה, ד- טז. ראה פירוט בסימן קי.
דלא מיקרי- אינו נחשב.
ד.קרינן ביה - קוראים על כך את הפסוק.

 
[ חזרה למדור ] [ הוספת תגובה (0) ] [ שלח לחבר ]
 
רץ בגלריה
 
דף הבית צור קשר הפוך לדף הבית הוסף למועדפים מפת אתר קישורים